Akademisk Skytterlag

139889-preparing-to-shoot

Et av de mest tradisjonsrike og ærverdige skytterlagene i Osloområdet er definitivt Akademisk Skytterlag. I 2012 feiret de nemlig sitt 90-årsjubileum, og med unntak av andre verdenskrig har laget vært aktiv i alle disse årene som har gått siden oppstarten i 1922. Studentidretten har som kjent lange tradisjoner, men at skytterlaget var et av de eldste idrettslagene visste du kanskje ikke?

De legger opp til forskjellige aktiviteter for folk med ulike interesser. Derfor har de aktiviteter både innen pistol- og rifleskyting og det arrangeres både åpne og interne stemner. De åpne stemnene er naturlig nok åpne også for ikke-medlemmer og kan dermed passe for alle som lurer på om dette er noe en har lyst til å satse på å holde på med.

Som navnet antyder, retter Akademisk Skytterlag seg primært mot studenter ved Universitetet og høgskolene i Oslo. Men navnet kan kanskje lure deg likevel, for det er ikke bare de typiske akademikerfagene som er representerte her. Blant annet finne man medlemmer av Akademisk Skytterlag fra Politihøgskolen og Menighetsfakultetet. Det er likevel ikke noe krav om å være student for å delta. Dersom du er student i Osloområdet og er interessert i skyting er altså dette noe du definitivt bør overveie å bli med på, særlig på grunn av de studentvennlige prisene.